Årsmöte 10/3-2021, Kl 18.00

Årsmöte med mötesordförande Janne Lundholm från Stiftelsen Nattvandring.nu.
Alla betalande stödmedlemmar (minst 1 år) får deltaga digitalt via Teams.
Länk fås efter man har anmält sig via e-mejl: info@tryggikungalv.se.
Dagordning och övriga dokument kommer att skickas ut via e-mejl.

Fysiskt så kommer det vara 4 personer och resten kommer att närvara digitalt pga Covid-19.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta kontoret.