Årsmöte 10/3-2021

Årsmöte 10/3-2021, Kl 18.00 Årsmöte med mötesordförande Janne Lundholm från Stiftelsen Nattvandring.nu. Alla betalande stödmedlemmar (minst 1 år) får deltaga digitalt via Teams. Länk fås efter man har anmält sig via e-mejl: info@tryggikungalv.se. Dagordning och övriga...